Vill Du som privatperson eller företagare sponsra Emil Kjellbom som artist, eller skolan Stockholms Gitarrakademi?

- Att verka som professionell artist kräver stora uppoffringar och mycket speltid. Sponsorer är av stort värde för utvecklingen och produktionen.

- Stockholms Gitarrakademi drivs enbart på intäkter från kunder, elevers avgifter samt genom donationer. Sponsorer behövs i allra högsta grad för att verksamheten skall kunna bedrivas. 

Stockholms Gitarrakademi välkomnar därför varmt sponsorer och donatörer att donera en valfri summa för att bidra till verksamheten.


Vi har tagit fram ett speciellt sponsoravtal för högre sponsorbelopp, där ni som sponsor bl.a erhåller ett antal fria klassiska konserter, som passar vid exklusivare event, eller privata tillställningar, samt ett antal fria lektioner. Er logga syns givetvis på hemsida, konsertblad och reklamfoldrar. 

Donationerna går uteslutande till:
-driften och avgifter
-fasta kostnader
-expandera och anställa ny personal
-reklam och marknadsföring
-köpa in utrustning och inventarier, genomföra konserter, föreläsningar etc, för att hålla Sveriges högsta och mest exklusiva klass på utbildningen. 


För att DONERA ett valfritt belopp, använd Er av företagets SWISH-nummer, eller använd DONATIONSKNAPPEN nedan. Tack för ert bidrag!

123 637 85 66

Eller välj donationsknappen